આજ દિન ચ્ચડડેયા… તેરે રંગ વરગા…

આજે ઓફિસમા કામ કરી રહ્યો હતો. સોંગ સાંભળવાની ટેવ હોવાથી ઈયરફોન કાનમાં ખોસેલા હતા. અચાનક જ 'આજ દીન ચડડેયા' સોંગ પ્લે થયુ. આમ તો આ સોંગ મને ગમે જ છે પણ, આજ પેહલા આ સોંગ ના શબ્દો આટલા અર્થપુર્ણ નથી લાગ્યા. આજે કઈક અજબ જ નશો અને દિવાનગી અનુભવાઈ. કંપની માં યુ ટ્યુબ જોવાની મનાઈ હોવા … Continue reading આજ દિન ચ્ચડડેયા… તેરે રંગ વરગા…